HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Srbské SME Free Zone Pirot hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava

Srbské SME Free Zone Pirot hľadá partnerov v oblasti dopravy, vo výzve Mobility for Growth.

Bližšie informácie o firme a ponuke partnerstva nájdete v jej profile.