HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Spoločnosť Lingacom Ltd. hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Vesmír

Izraelské SME Lingacom Ltd. hľadá partnerov pre Fast Track for Innovation, najmä partnerov z oblasti nerastných surovín a technologického a obchodného poradcu.

Pre bližšie informácie si pozrite partnerský profil spoločnosti.