HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SME z Maďarska, príjemca ITN, hľadá ESR

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

SME z Maďarska, príjemca ITN, naliehavo hľadá ESR, ktorý bude prijatý na základe jeho ITN. Pracovná pozícia je popísaná tu http://www.holografika.com/Company/Career.html#ESR12#1. Deadline je do 17.11.2017, ale pozícia bude otvorená, kým sa nenájde vhodný kandidát.