HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Škola kriminalistiky v Porte hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Škola kriminalistiky, Právnickej fakulty v Porte v Portugalsku ponúka svoj profil buď na partnera do projektov H2020 alebo plánuje koordinovať projekt v oblasti Veda s a pre spoločnosť a hľadá projektových partnerov. Pozrite si podrobnejšie jej profil alebo kontaktujte:

Pani Rita Faria, rfaria@direito.up.pt