HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Science Shop Vienna z Rakúska hľadá partnera

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Dávame Vám do pozornosti, že spoločnosť „Science Shop Viedeň“ plánuje koordinovať projekt v oblasti Veda s a pre spoločnosť v Horizonte 2020. Záujemcom o partnerstvo ponúkame informácie v partnerskom formulári. Ponuka sa vzťahuje k tejto téme pre oblasť SWAFS-27-2017.

Kontaktná osoba, ktorú kontaktujte priamo:

Stephanie Rammel
National Contact Point for „Inclusive, innovative and reflective Societies“

Unit for Environment, Social Sciences and Security Research

 

FFG – Austrian Research Promotion Agency
European and International Programmes (EIP)

Sensengasse 1, 1090 Vienna, Austria

 

Phone +43 (0)5 77 55 – 4402
Fax +43 (0)5 77 55 – 94400

stephanie.rammel@ffg.at

https://www.ffg.at/

https://www.ffg.at/Europa/Start