HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

School of Natural Sciences and Health z Tallinn University hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

School of Natural Sciences and Health at Tallinn University z Estónska hľadá partnerov v týchto oblastiach:

Societal Challenges

 • Health, demographic change and wellbeing
 • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research
 • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
 • Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Spreading excellence and widening participation

 • Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions
 • Twinning of research institutions
 • ERA chairs

Other

 • Science with and for Society

School of Natural Sciences and Health at Tallinn University