HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Rakúska spoločnosť SYNYO GmbH hľadá partnerov

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Rakúska spoločnosť SYNYO GmbH hľadá partnerov pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia. Pozrite si jej profil.