HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuky z Turecka

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

V rámci témy HORIZON-CL5-2022-D3-02-01: Digitálne riešenia pre definovanie synergií v medzinárodných hodnotových reťazcoch obnoviteľných zdrojov energie ponúkame možnosť na partnerskú spoluprácu.

Záujem prejavili:

  • Turecká spoločnosť Siemens Advanta Turkey, vykonávajúca výskumnú a vývojovú činnosť v oblastiach automatizácie a digitalizácie, priemyselnej komunikácie, simulácie a riadenia siete, skladovania energie, riadenia pohybu a vývoja aplikácií pre priemysel.
  • Middle East Technical University, aktívna univerzita v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a inteligentných sietí, ktorá disponuje širokou škálou existujúcich zariadení a laboratórnou infraštruktúrou. METU má aktívne projekty v oblasti aplikácií inteligentných sietí, integrácie systémov obnoviteľných zdrojov energie a systémov skladovania batérií, modelovania zvykov používateľov elektromobilov a charakteristík degradácie batérií elektromobilov, ako aj systémov kybernetickej bezpečnosti a aplikácií umelej inteligencie.

Viac informácií

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať príslušné NCP.