HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuky z Rakúska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

ACD-Agency for Cultural Diplomacy, Rakúsko ponúka spoluprácu na príprave projektového návrhu v pozícii projektového partnera v destináciách:

Aktuálne výzvy pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť boli otvorené v októbri 2023. Uzávierka pre podávanie projektov je plánovaná na 7.2.2024, 17:00 hod.

V prípade záujmu o konzultáciu kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Elenu Žákovú.

17.1.2024, elz