HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuky z Francúzska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
  • Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Francúzski žiadatelia, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektov programu Horizont Európa zverejňujú svoje ponuky na spoluprácu na špecializovanej stránke spravovanej NCP.

Všetky aktuálne ponuky relevantné pre klaster 5:

22.2.2022, mit