HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuky z Belgicka

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Belgicke spoločnosti, ktoré sú súčasťou inovačného ekosystému valónskeho regiónu hľadajú partnerov na spoluprácu v rámci tém Destinácie 2 Klastra 5: Klíma, energetika a doprava.

Podrobný popis spoločností a ich ponúkanej expertízy nájdete pod odkazom „Partner Search“.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

10.1.2023, mit