HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuky na spoluprácu z Francúzska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Francúzska Národná kancelária Horizontu zosumarizovala ponuky na spoluprácu, v ktorých francúzske subjekty hľadajú spoluprácu v rámci viacerých otvorených tém Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita.

Zoznam ponúk s odkazom na konkrétne formuláre Partner Search.

6.6.2022, mit