HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka zo Slovenska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Centrum vedecko-technických informácií SR má záujem o vstup do konzorcia, ktoré pripravuje projektový návrh v rámci otvorených výziev v oblasti Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru v programe Horizont Európa:

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty v partnerskom formulári alebo príslušné NCP.

18.8.2021, mit