HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Veľkej Británie

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

The City Emulator Consortium, Veľká Británia, hľadá projektových partnerov na spoluprácu v nasledovných oblastiach:

  • VR / AR and immersive technologies
  • Culture and heritage
  • Visitor economy / tourism
  • Creative industries

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty v partnerskom formulári alebo príslušné NCP.

7.9.2021, elz