HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Turecka

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Selcuk Unniversity hľadá partnerov, ktorí by sa zapojili do návrhu MSCA Staff Exchanges o zelenej chémii. 


Hľadajú sa partneri s nasledovnou expertízou:
-Partner 1: Material Science (Synthesis of electrocatalysts for hydrogen evolution  that are completely green inside)
-Partner 2: Machine learning and artificial intelligence (For designing catalysts and predicting the undeveloped catalysts with superior catalytic activity and  stability)
-Partner 3: Storage of hydrogen energy (Redox flow batteries)

Viac informácii k ponuke Selcuk Unniversity nájdete v priloženom formulári.

Viac ponúk pre spoluprácu v oblasti roznych akcií MSCA nájdete na MSCA matchmaking platform.

11.1.2023, zur