HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Rakúska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Ponúkame Vám profil z výskumnej skupiny Equi z Inštitútu pre pokročilé štúdie so sídlom vo Viedni. Skupina má skúsenosti s analýzou vzdelávania a analýzou sociálnej nerovnosti a hľadá ďalšiu spoluprácu v rámci výziev klastra 2 programu Horizont Európa