HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Rakúska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

co/rizom, Rakúsko hľadá projektových partnerov na spoluprácu v nasledovných oblastiach:

  • Heritage and craft preservation/ (traditional) crafts and income generation
  • Creative industries – innovation in craft/ Social entrepreneurship development
  • Capacity building craft industry/ incubation small businesses focused on craft production
  • Digitalization of craft, craft production and development/ Community and business development
  • Sustainable consumption and production (SDGs)

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

22.3.2022, elz