HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Poľska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Misia: Adaptácia na zmenu klímy

Výskumný tím z Fakulty sociógie, Fakuty humánnej geografie a plánovania poprednej poľskej univerzity Adam Mickiewicz University v Poznani (AMU) hľadá partnerov na spoluprácu pre nasledujúce témy v rámci Misie Adaptácia na zmenu klímy:

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01: Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02: Support to the regions in developing pathways towards climate resilience and corresponding innovation agendas

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05: Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

Viac informácií o tíme vedeckých pracovníkov a ponuke expertízy v rámci projektov nájdete v priloženom formulári.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.

23.2.2022,mit