HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Poľska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Energetická spoločnosť PKN ORLEN, pôsobiaca v strednej Európe a Kanade, hľadá partnerov na spoluprácu v rámci témy:

Spoločnosť PKN ORLEN dodáva energiu a palivá pre viac ako 100 miliónov Európanov a ich produkty sa predávajú vo viac ako 90 krajinách na 6 kontinentoch sveta. Cieľom spoločnosti PKN ORLEN je posilniť svoju pozíciu regionálneho lídra v oblasti energetickej transformácie prostredníctvom zavádzania čistých a udržateľných technológií a energie založenej na zdrojoch s nízkymi a nulovými emisiami. Činnosť spoločnosti PKN ORLEN sa riadi strategickým cieľom dosiahnuť do roku 2050 emisnú neutralitu. Spoločnosť PKN ORLEN má vlastné výskumné a vývojové centrum. Najdôležitejšou časťou komplexu je výskumno-vývojová základňa, ktorej súčasťou je pilotná hala s rozlohou takmer 2 000 m2. Technologicky a konštrukčne vyspelá plocha umožňuje flexibilnú výstavbu výskumných a pilotných zariadení s výškou až 15 metrov. Nové technológie a riešenia tak budú môcť priamo z fázy vedeckých experimentov vstúpiť do fázy testovania v podmienkach podobných reálnym výrobným podmienkam.
Skupina ORLEN je v súčasnosti najskúsenejším hráčom na mape výrobcov biopalív v Poľsku. Vo svojich výrobných procesoch používajú rastlinné oleje, ako je repkový, sójový, palmový olej, ako aj zmesi olejov v presne definovaných pomeroch podľa potrieb zákazníkov.


V rámci prvej témy hľadá spoločnosť PKN ORLEN partnerov pre výskum s cieľom vyvinúť technológiu na výrobu biopalív, ako aj pre vývoj kompletných hodnotových reťazcov tohto druhu paliva. V rámci druhej témy má PKN ORLEN záujem o spoluprácu pri vývoji technológií skladovania energie z OZE.

Ak máte záujem o spoluprácu so spoločnosťou Orlen pri realizácii vášho výskumného projektu, kontaktujte priamo: Anna.Stachura@orlen.pl

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

2.8.2022, mit