HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Malty

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Help Initiatives Program, Malta hľadá projektových partnerov na spoluprácu v nasledovných oblastiach klastra 2: Cultural Heritage, inclusivity, accessibility.

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

13.12.2021, elz