HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Malty

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

EPSILON Malta Ltd, Malta hľadá projektových partnerov na spoluprácu na výzve:

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

12.11.2021, elz