HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Malty

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

The Malta Crafts Foundation hľadá projektových partnerov na spoluprácu na projektoch zameraných na inováciu, digitalizáciu a udržateľnosť vo vzťahu k remeslám.

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty v partnerskom formulári alebo príslušné NCP.

24.9.2021, elz