HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Malty

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Organizácia RAVEN, Malta hľadá projektových partnerov na spoluprácu vo výzve:

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

23.7.2021, elz