HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Malty

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

AP Valletta Ltd hľadá projektových partnerov na spoluprácu na výzvach:

–             HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts.

–             HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03: Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness.

–             HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

15.7.2021, elz