HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Malty

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Planning Authority Malta (Heritage Planning Unit), Malta hľadá projektových partnerov na spoluprácu vo výzve Horizon-CL2-2021-Heritage-01-01: Green technologies and materials for cultural heritage.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt vo formulári alebo príslušné NCP.

23.6.2021, elz