HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Maďarska pre Misiu

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Misia: Oceán, moria a vody

Maďarská spoločnosť Biopolus ponúka svoje know-how konzorciu pri riešení tém dvoch tém v rámci výzvy misie Restore our Ocean, seas and waters:

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01: European Blue Parks

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02: Danube river basin lighthouse – restoration of fresh and transitional water ecosystems

Ponúkané know-how: poznatky o tom, ako zasahovať do ekológie mestských vodných plôch pomocou technických metód a ako obnoviť a udržať ekologickú rovnováhu týchto vôd.

Ponúkané technológie: Spoločnosť Biopolus poskytne predbežné inžinierske služby vo fáze projektovania, dodá kľúčové komponenty súvisiace s technológiou pre výstavbu, poskytne technologické poradenstvo počas celého procesu a vykoná kontroly pri uvedení do prevádzky a do prevádzky.

Podrobnejšie informácie nájdete v ponuke HU_Biopolus.

Zdroj: NCP Network, 8.2.2022, nakh