HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Maďarska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Maďarská skupina E.ON Hungary Group hľadá vhodných partnerov/konzorcium na spoluprácu v rámci témy Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita:

HORIZON-CL5-2024-D3-01-12: Energy Management Systems for flexibility services

Viac informácií o ponuke na spoluprácu nájdete vo formulári.

V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo: p. Dóra Boldizsár (Strategy and Sustainability Division) dora.boldizsar@eon-hungaria.com

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

Pracovný program pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

mit, 12.9.2023