HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Maďarska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Maďarská skupina E.ON Hungária Group hľadá vhodných partnerov do pripravovaného projektového návrhu v rámci témy Klastra5 : Klíma, energetika a mobilita:

  • HORIZON-CL5-2023-D3-03-03: System approach for grid planning and upgrade in support of a dominant electric mobility (vehicles and vessels) using AI tools

Skupina E.ON má v Maďarsku 3 distribučné spoločnosti. Ako súčasť skupiny E.ON Hungária títo 3 prevádzkovatelia distribučných sústav spoľahlivo zásobujú elektrickou energiou severozápadnú a juhozápadnú časť Maďarska a tiež hlavné mesto Budapešť s jeho aglomeráciou. Títo 3 prevádzkovatelia distribučných sústav pokrývajú spolu viac ako 40 587 km2 a obsluhujú približne 3,2 milióna zákazníkov.

Ich projektovou myšlienkou je predikcia najvhodnejších lokalít na základe umelej inteligencie, ktorá optimalizuje sieťové zdroje a modernizáciu prostredníctvom výpočtu siete na elektrických systémoch nízkeho a stredného napätia. Okrem toho je ich cieľom vytvoriť produkt flexibility na mieru pre integráciu e-mobility.

Viac informácií o ponuke na spoluprácu nájdete vo formulári.

V prípade záujmu môžete kontaktovať priamo: istvan.taczi@eon-hungaria.com

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

Pracovný program pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

mit, 30.6.2023