HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Litvy

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru

AKADE – Centrum pre výučbu a učenie z Litvy ponúka svoj partnerský profil do výziev klastra 2 Horizontu Európa. Ide o skúsenú inštitúciu, ktorá má skúsenosti aj ako koordinátor aj ako partner v projektoch.

Pozrite si ich profil a v prípade záujmu kontaktujte priamo kontakt uvedený vo formulári.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte príslušné NCP.