HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Litvy

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Do pozornosti dávame partnerský profil z Litovského morského múzea, ktoré hľadá partnera do výzvy Horizontu Európa v klastri 2: Culture, Creativity and Inclusive Society:

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01: Zelené technológie a materiály pre kultúrne dedičstvo.

V prípade záujmu, kontaktujte kontakt z formulára. V prípade, že sa chcete dozvedieť viac k danej výzvy je potrebné kontaktovať príslušné NCP, nakoľko výzvy ešte nie sú publikované.

V prípade záujmu môžete využiť aj náš formulár pre hľadanie partnerov.