HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Izraela

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Smart Social Strategy, Faculty of Architecture and Urban Planning, Technion, Israel Institute of Technology, Izrael hľadá projektových partnerov na spoluprácu v nasledovných výzvach:

  • HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of aging societies
  • HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment
  • HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-02: The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare systems and labour market
  • HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03: Conditions of Irregular Migrants in Europe
  • HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of aging societies
  • HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable development
  • HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05: Assessing the socio-politics of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

8.10.2021, elz