HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Izraela

Ponuka partnerstva

Oblasti
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

The Israel Democracy Institute hľadá partnerov na spoluprácu v nasledovných výzvach:

 1. HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of liberal democracy in Europe
 2. HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood
 3. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy
 4. HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05: Politics and governance in a post-pandemic world
 5. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracy
 6. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracy
 7. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation
 8. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy – democratic media
 9. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social networks and new media
 10. HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy in flux
 11. HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03: Determining key drivers of inequality
 12. HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty v partnerskom formulári alebo príslušné NCP.

12.8.2021, elz