HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Izraela

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Profesor Yale Herer je Izraelský výskumník z akademickej výskumnej inštitúcie TECHNION, ktorá úspešne implementovala viac ako 380 projektov financovaných EÚ.

Profesor Herer hľadá príležitosť zapojiť sa do vznikajúceho konzorcia, ktoré pripravuje projektový návrh do tém v rámci Klastra 5:

  • HORIZON-CL5-2021-D6-01-08: New delivery methods and business/operating models to green the last mile and optimise road transport
  • HORIZON-CL5-2022-D6-02-05: Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

11.8.2021, mit