HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Holandska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Holandské univerzitné medicínske centrum Erasmus University Medical Center v Rotterdame (Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases) aktuálne hľadá partnerov a konzorciá, ktoré pracujú na témach kontroly infekcií na veľkých výletných lodiach (preprava pasažierov).

Konkrétne má záujem zapojiť sa do týchto výziev v rámci Pracovného Programu Horizont Európa:

  • Pillar: II Global Challenges & European industrial Competitiveness,
  • Cluster: Climate, Energy and Mobility
  • Call: HORIZON-CL5-2021-D6-01-12: Controlling infection on large passenger ships
  • Aspect: 2. Healthy ship design

V prípade záujmu využite kontakty uvedené v priloženej ponuke alebo príslušné NCP.

Zverejnené 2.7.2021, mit