HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Gruzínska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie (EIC)
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

ABCO-Georgia sa zaujíma o viaceré témy programu od poľnohospodárstva, agropotravín, rybného hospodárstva cez bezpečnosť potravín, rozvoj MSP, mládež, vzdelávanie, životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia či Zelenú dohodu.

Pozrite si profil.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo osobu a inštitúciu z formulára.

V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušné NCP.

8.3.2021, kas