HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Francúzska pre výzvy v oblasti SC6

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

Partner z francúzskeho Nantes – Audencia Business School má záujem o zapojenie sa do viacerých vyzie v oblasti SC6.

Konkrétne ide o tieto výzvy:

Transformative impact of disruptive technologies in public services DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020

New forms of delivering public goods and inclusive public services DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020

Developing deliberative and participatory democracies through experimentation GOVERNANCE-21-2020

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. V prípade záujmu o zaradenie do konzorcia kontaktujte priamo organizáciu a pošlite im svoj partnerský profil popisujúci Vaše skúsenosti v danej oblasti ako aj ponuku aktivít, ktorými viete prispieť v konzorciu do riešenia tohto problému.

05.12.,kas