HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Francúzska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

FANVOICE / CROWD PREDICTION, Francúzsko hľadá partnerov na spoluprácu v nasledovných výzvach:

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracy

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy in flux

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06: Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

30.11.2021, elz