HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Francúzska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Francúzska spoločnosť Systran, pôsobiaca v oblasti automatickej výroby viacjazyčných titulkov pre zábavné a vzdelávacie videá, hľadá projektových partnerov na spoluprácu v rámci témy Klastra 6: Digitalizácia, priemysel a vesmír:

Bližšie informácie o ponuke spoločnosti nájdete v priloženom formulári.

V prípade záujmu o viac informácií, neváhajte kontaktovať príslušné NCP z Národnej kancelárie Horizontu.

3.8.2022, top via mit