HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Francúzska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Francúzska spoločnosť ELDEC France, ktorá je súčasťou spoločnosti CRANE Aerospace & Electronics, má záujem o spoluprácu na projektoch Spoločného podniku pre čisté letectvo (Clean Aviation JU), ktoré pripravujú konzorciá v rámci tém:

HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HPA-01: Direct Combustion of Hydrogen in Aero-engines
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HPA-02: Multi-MW Fuel Cell Propulsion System for Hydrogen-Powered Aircraft
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HPA-03: Large Scale Lightweight Liquid Hydrogen Integral Storage Solutions
HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01-HPA-04 – sub-topic 2: Near Term Disruptive Technologies for Hydrogen-Powered Aircraft

Priamy Kontakt na spoločnosť: Stéphane GIRERD, sgirerd@craneae.fr

Viac o ponuke na spoluprácu nájdete v priloženom formulári.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte príslušné NCP.

13.5.2022, mit