HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Estónska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Guardtime je technologicky vyspelý MSP, ktorý sa špecializuje na budovanie komplexných riešení správy údajov a zabezpečenia založených na DLT technológie pre rôzne odvetvia (napr. zdravotníctvo, kritická infraštruktúra, vesmír, financie).

Výskumný a vývojový tím Guardtime neustále skúma technológie DLT a ich aplikovateľnosť na obchodné problémy. Medzi ich kompetencie a záujem o spoluprácu patrí bezpečnosť údajov, súkromie, kryptografia (post-kvantová, založená na hash), zabezpečenú dátovú spoluprácu prostredníctvom auditovateľného MPC, zabezpečenej AI, kryptografických akumulátorov, autentifikovaných dátových štruktúr, formálneho overovania, škálovateľných kryptomenových systémov, samostatných identít a riešení pre dodávateľský reťazec/IoT, bezpečnosť a transparentnosť.

Viac informácií nájdete v profile spoločnosti. Záujem majú o výzvy klastrov 3, 4 a 5.

V prípade záujmu, kontaktujte priamo spoločnosť na kontakt z profilu.