HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Českej republiky

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Language Centre, Masaryk University hľadá partnerov na spoluprácu v nasledovných výzvach:

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in Europe

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt vo formulári alebo príslušné NCP.

29.6.2021, elz