HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Českej republiky

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Institute of International Relations Prague, Česká republika, má záujem o spoluprácu ako projektový partner v oblasti klastra 2, konkrétne v téme: HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05: Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy.

V prípade záujmu o viac informácií, prečítajte si ponuku na spoluprácu.

30.11.2023, elz