HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Belgicka

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Greenlight for girls, Belgicko hľadá partnerov na spoluprácu v nasledovných výzvach:

Cluster 2

  • HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment
  • HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06: Overcoming discrimination for an inclusive labour market

Cluster 4

  • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-06: ICT Innovation for Manufacturing Sustainability in SMEs
  • HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-07: Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors
  • HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-01: AI for human empowerment
  • HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19: eXtended Reality Learning – Engage and Interact
  • HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-24: Tackling gender, race and other biases in AI

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

31.3.2022, elz