HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka z Belgicka

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

NTT DATA, Belgicko hľadá projektových partnerov na spoluprácu na výzve

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracy

V prípade záujmu kontaktujte priamo kontakty vo formulári alebo príslušné NCP.

8.10.2021, elz