HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka spolupráce z Poľska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Misia: Adaptácia na zmenu klímy

Výskumný Inštitút oceanológie z Poľskej akadémie vied (Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences, Sopot) hľadá partnerské inštitúcie, mestá, komunity a regióny na nadviazanie spolupráce pri príprave projektových návrhov do nasledovných tém v rámci Misie adaptácia na zmenu klímy:

Poľský inštitút oceanológie má bohaté skúsenosti s morským výskumom v Baltskom mori a s tým súvisiacou ochranou a trvalo udržateľným využívaním morských ekosystémov.

Viac informácií o ponuke na spoluprácu a kontakt na poľského partnera nájdete vo formulári.

V prípade záujmu o spoluprácu prosím kontaktujte príslušný Národný kontaktný bod.

14.2.2022, mit