HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka spolupráce z Malty

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
  • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
  • Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie