HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuky zo Španielska

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Istituto Europeo di Design, Španielsko hľadá projektových partnerov na spoluprácu v tematických oblastiach: fashion, design, visual arts, management and communication.

Fundacio Bofill, Španielsko hľadá hľadá projektových partnerov na spoluprácu v nasledovných výzvach:

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe
HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training

V prípade záujmu, kontaktujte priamo kontakt vo formulároch alebo príslušné NCP.

25.6.2021, elz