HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka partnerstva v rámci výzvy v oblasti Zdravie

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Arménske výskumné centrum „Armbiotechnology“  hľadá partnera do projektu v rámci výzvy pre Personalizovanú medicínu „In-silico trials for developing and assessing biomedical products“.

Podrobnejšie informácie nájdete v partnerskom profile.