HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka partnerstva v rámci MSCA ITN a IF

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Etnografický ústav Srbskej akadémie vied a umení v Belehrade ponúka možnosť partnerstva

v rámci spoločenských a humanitných vied v schéme MSCA – ITN a IF.

Podrobnejšie informácie nájdete v partnerskom profile.