HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ponuka partnerstva z Izraela v rámci Iniciatívy pre inovatívnu medicínu 2 (IMI 2) – výzva 23

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života